O Petrovski kľuč 2017 – festival dobrej nálady

Zdieľajte s nami

Tento rok sa predstavilo 7 folklórnych telies, ako to bolo avizované aj v rádiu Regina a Lumen. Svoje umenie predviedli žiaci zo ZUŠ v Strážskom, domáci talentovaný cimbalista Adam Majvitor, domáca ROKiCA, Zbudzanska Soľanka, Parchovjanka, Starjani a Tarnavčan.„Od roku 2011, kedy sa festival konal prvýkrát, sme do kroniky zapísali už siedmy ročník oslavy tradícií našich predkov, oslavy ľudovej piesne a všetkých priaznivcov folklóru,“ približuje podujatie Jana Zaťovičová Pčolinská, predsedníčka OZ Petrovské kľúče a vedúca FSk ROKiCA.
„Keď sme pripravovali prvý ročník, netušili sme, či bude mať úspech, ale záujem divákov nás presvedčil, že predstavovať folklór, autentické piesne a zvyky, má zmysel. Názov festivalu a čas jeho konania okolo sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla (29. júna) súvisí so symbolmi, ktoré sa k obci viažu. V prvom rade názov obce – Petrovce – pripomína, že jej zakladateľom bol Peter. V erbe obce sú dva skrížené Petrove kľúče od nebeského kráľovstva, sv. Peter a Pavol sú aj na oltári v miestnom chráme no a festival organizačne podporuje OZ Petrovské kľúče. A v neposlednom rade – kľúč je symbolom, ktorý má otvoriť naše srdcia pre dedičstvo minulosti, pre to, čo nám zanechali naši predkovia – bohatstvo piesní a ľudovej slovesnosti. Aby sme to vedeli v dnešnej digitálnej dobe objaviť a zachovať pre budúce generácie.“