V Petrovciach sme sa opäť zabávali

Zdieľajte s nami

Ako sme avizovali, stretli sa v nedeľu popoludní 26. februára 2017 Petrovčania, hostia zblízka i zďaleka a členovia FS ROKiCA, aby po siedmykrát priniesli obrázky zo života dediny, tentoraz v divadelnej hre U Petrovci v každim domku…

Kto háda, že šlo o varenie pálenky a všetko, čo s tým súvisí, háda správne. Autorka námetu Marta Pčolinská a režisérka Jana Zaťovičová Pčolinská spestrili pohľad na túto kedysi tak obľúbenú činnosť aj s historickou vsuvkou. Dej sa odohrával v čase vzniku prvého JRD a odchodu chlopov na nábor do OKD, čiže Ostravsko-karvinských dolů.

Necháme však hovoriť obrázky, napovedia viac. Pre tých, čo tam boli (cca 180 ľudí – zatiaľ náš rekord), vyvolajú spomienky na vtipné repliky a pripovidki, pre tých, čo tam neboli je to pozvánka na ďalšie obecne fašeňgi s ROKiCU.

Predstavenie a následné pohostenie pre účinkujúcich i publikum sa uskutočnilo v novozrekonštruovaných priestoroch MŠ a vďaka podpore starostu obce Ing. Štefana Rovňáka.

Fotografovali Marcel Harman a Jiří Zaťovič.